ERASMUS+ PRAKTYKI

DOKUMENTY

Dokumenty dla Instytutowych/Wydziałowych Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Wykaz Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Obowiązki Pełnomocników ds. Programu Erasmus+

Wskazówki dla Pełnomocników LA-praktyki

2018/2019

ZASADY REKRUTACJI I WYJAZDÓW STUDENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO 2018 2019

Kwestionariusz Kandydata na Praktykę – Erasmus+ – 2018-2019 zał. 2

Internship Confirmation 1819 zał. 3

FormularzDanychBankowych 1819 zał. 4

Porozumienie zał. 5

PDF

2017/2018

doc  Kwestionariusz kandydata

doc  Learning Agreement for Traineeship

doc  Internship Confirmation

pdf   Zasady rekrutacji i warunki wyjazdów

2016/2017

doc  Kwestionariusz kandydata

doc  Internship Confirmation

doc  Learning Agreement for Traineeships

pdf  Pełnomocnicy ds. Erasmus+

pdf  Stawki stypendium