ERASMUS+ PRAKTYKI

OFERTY PRAKTYK

Na niniejszej stronie zamieszczamy linki do stron oferujących praktyki zarówno skierowane bezpośrednio do stypendystów Erasmus+ jak i do szerszego grona osób. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z ewentualnego nawiązania współpracy z instytucjami, których oferty dostępne są na niniejszej stronie.

http://erasmusintern.org/

strona tworzona przy współpracy z Komisją Europejską

 

https://leonet.joeplus.org/

JOE+” – the Job Offer Exchange platform

 

www.internship.muni.cz

oferty praktyk z czeskich firm zebrane przez Masaryk University z Brna

 

http://eurasmus.com/en/

Job portal opracowany w ramach inicjatywy “Eurasmus”, na którym potencjalni „praktykodawcy” mogą zamieszczać oferty miejsc praktyk/staży studentów

European Association for the Education of Adults

Jesteśmy organizacją pozarządową z siedzibą w Brukseli promującą edukację dorosłych w Europie. Zajmujemy się rzecznictwem w Brukseli, jak również aktywnie uczestniczymy w projektach europejskich, zwłaszcza w ramach programu Erasmus+. Więcej informacji na nasz temat można znaleźć na naszej stronie internetowej; załączam również plik PDF z informacjami o praktykach u nas (daty do uzgodnienia).

 

http://mobilityfriends.org/index.html

Portugalskie stowarzyszenie Intercultural Association Mobility Friends (www.mobilityfriends.org) z siedzibami w Bradze i Barcelos (pólnocna część Portugalii, rejon Minho), które działa w ramach wszystkich akcji programu Erasmus+. W swojej ofercie posiadają staże/praktyki/job shadowing/panele dyskusyjne/warsztaty/okrągłe stoły/kursy metodyczne organizowane w Portugalii .

Strony oferujące pośrednictwo w wyszukiwaniu ofert praktyk:

https://www.jobbydoo.co.uk/internship-jobs
www.mladiinfo.com
www.placement-uk.com

http://www.ies-consulting.es/praktyki/

http://whiteinireland.com/

www.rhodesnow.com

Zapraszamy również na nasz profil na facebooku, gdzie zamieszczamy oferty praktyk, które otrzymujemy droga mailową.