ERASMUS+ STUDIA

DOKUMENTY

Dokumenty na rok akademicki 2017 2018

REKRUTACJA

Kwestionariusz on-line

Zgłoszenie na wyjazd zagraniczny

Lista Uczelni Partnerskich

Wykaz Pełnomocników

Zasady Rekrutacji

Zasady Realizacji

Dokumenty na rok akademicki 2016 2017

Learning Agreement for Studies doc

Aneks do Learning Agreement pdf

Student Application Form doc

Pełnomocnicy ds. Programu Erasmus+  pdf

Zasady Rekrutacji pdf

Zasady Realizacji pdf

Transcript of records wzór doc

Formularz danych bankowych doc

Kwestionariusz Kandydata  doc

Stawki Stypendialne 2016 2017  pdf

Zasady finansowania studentów PO WER  pdf

Karta Studenta ERASMUSA+  pdf

Warunki finansowania dla studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności  pdf

Przelicznik ocen pdf