ERASMUS+ STUDIA

Wyniki Rekrutacji 2018 2019

Szanowni Państwo

Poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018 2019.

Wyniki

Finansowanie, które będzie obowiązywało w roku akademicki 2018 2019

FINANSOWANIE Z PROGRAMU ERASMUS+

Grupa 1. –Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500 €

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, , Włochy  450 €

 Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja , Węgry  400 €

 

FINANSOWANIE Z PROGRAMU POWER DLA OSÓB Z  DODATKIEM SOCJALNYM

Grupa 1. –Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 3018 zł

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, , Włochy  2803 zł

 Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja , Węgry 2587 zł

 

FINANSOWANIE Z PROGRAMU POWER DLA OSÓB BEZ  DODATKU SOCJALNEGO

Grupa 1. –Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2156 zł

Grupa 2. – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, , Włochy 1940 zł

Grupa 3. – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja , Węgry 1725 zł