ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2017/2018

Znalezione obrazy dla zapytania erasmus+ rekrutacja

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe  realizowane w roku akademickim 2017/2018 (Program Erasmus+) dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w pierwszym jak i w drugim semestrze.

Komplet dokumentów należy składać do dnia 15 lutego 2017 r.

Kandydaci do udziału w programie Erasmus+ podlegają dwuetapowej procedurze kwalifikacyjnej:
I. ETAP FORMALNY: złożenie dokumentów do dnia 15 lutego 2017 r.:
              Kwestionariusz należy wypełnić na komputerze, wydrukować i podpisać. Następnie należy udać się do swojego Dziekanatu i uzyskać potwierdzenie zgodności wyliczonej średniej za dwa ostatnie zamknięte semestry  (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu).  Należy uzyskać pozytywną opinie Pełnomocnika ds. Programu Erasmus+ na realizowanym kierunku studiów (wykaz  Pełnomocników ds. Erasmus+). Potwierdzenie znajomości języka w przypadku studentów z wydziału filologicznego (za wyjątkiem fil. polskiej) Pełnomocnika ds. Programu Erasmus+ w pozostałych przypadkach lektorzy językowi (pieczątka i podpis lektora z Centrum Języków Obcych) lub certyfikat językowy na poziomie minimum B2.
 
II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA: odbędzie się 23.02.2017 o  przed komisją rekrutacyjną złożoną z Koordynatora Programu Erasmus+, oraz z  pracownika Biura Współpracy Międzynarodowej.  Szczegółowe informacje co do godziny rozmowy zostanie podana później.
 
Bardzo proszę o zapoznanie się z  Zasadami Rekrutacji oraz Zasadami Realizacji lub w przypadku dodatkowych pytań proszę się zwrócić do naszego Biura pok. 173 lub bezpośrednio do Pani mgr Anny Brońka a.bronka@up.krakow.pl
 
Umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2017 2018  Wykaz Uczelni 
Zasady Rekrutacji pdf
Zasady Realizacji pdf