INNE OFERTY I PROGRAMY

BUWiWM

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej jest jednostką podległą ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego. Koordynuje i organizuje rekrutację i kwalifikację polskich naukowców i studentów na stypendia zagraniczne oraz cudzoziemców na studia i staże w Polsce. Prowadzi również obsługę Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego. Koordynuje wymianę pracowników, doktorantów i studentów w ramach programu CEEPUS.

Ofertę Biura można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:

http://www.buwiwm.edu.pl/

Kontakt:

e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa

recepcja: tel.+48 22 826-74-34

fax: +48 22 826-28-23