INNE OFERTY I PROGRAMY

INNE

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2017-2018.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF) finansują i ułatwiają pobyt we Francji wybitnym polskim studentom oraz naukowcom. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy stypendiów.

 Ambasada Francji w Polsce zarządza programami stypendialnymi, których prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja).

 Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2 (BGF Master 2gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat en cotutelle) realizowanego między Francją i Polską.

Ambasada przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, zarządzania i administracji.

 Wnioski o przyznanie stypendium Master 2 oraz Podwójnego doktoratu można składać do 5 marca 2017 roku.

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2017/18 via BAYHOST.

Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.
The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate studies (e.g. master) at Bavarian universities. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years. One-year study sojourns in Bavaria as part of a Ph.D. in the home country can also be funded.

Further information can be found on the BAYHOST website:
http://www.uni-r.de/…/scholarsh…/study-in-bavaria/index.html

The application deadline for first time applications is the 1ST DECEMBER 2016 (date of receipt!).

Fundacja Kościuszkowska corocznie przyznaje stypendia dla Polaków, na rzecz studiów jak i badań oraz nauczania na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Fundacja zapewnia stypendium, które obejmuje: koszt podróży transatlantyckich, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe. Nie ma dodatku na rzecz małżonka lub dziecka. Stypendysta jest odpowiedzialny wyłącznie za wszystkie koszty towarzyszące. Stypendia wahają się od 7.650 $ do 30.500 $ , w zależności od czasu trwania wyjazdu stypendialnego i kategorii w jakiej zostaje przyznane stypendium. Nie ma ograniczeń związanych z kierunkiem studiów lub badań.

Stypendium obejmuje tylko obywateli polskich przebywających na stałe w Polsce . Wnioskodawcy muszą posiadać tytuł magistra nauk humanistycznych lub M.S. przed datą przyznania stypendium. Preferowani studenci studiów doktoranckich i post-doktoranckich. Obowiązkowe jest również zaświadczenie z miejsca pracy akademickiej.

Wnioskodawcy muszą posiadać silną znajomość języka angielskiego w celu komunikowania się i wykonywania projektów. Poziom znajomości języka angielskiego zostanie ustalona w trakcie rozmowy w Warszawie.

Więcej szczegółów na temat wymagań oraz samej aplikacji na stronie: www.thekf.org

Aplikację należy przesłać w dwóch egzemplarzach w Biurze Nowym Jorku oraz w siedzibie w Warszawie.

Składać aplikacje można zarówno w Biurze W Nowym Jorku jak i w siedzibie w Warszawie

Kontakt:

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 4, pokój 118,

00-497 Warszawa

Tel / fax : (48) (22) 621-7067

Biuro w Nowym Jorku :

15 East 65 Ulicy w Nowym Jorku,

N.Y. 10065-6595

Telefon: (212) 734-2130 / Fax : (212) 628-4552