INNE OFERTY I PROGRAMY

INNE

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2017/18 via BAYHOST.

Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.
The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate studies (e.g. master) at Bavarian universities. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years. One-year study sojourns in Bavaria as part of a Ph.D. in the home country can also be funded.

Further information can be found on the BAYHOST website:
http://www.uni-r.de/…/scholarsh…/study-in-bavaria/index.html

 

Fundacja Kościuszkowska corocznie przyznaje stypendia dla Polaków, na rzecz studiów jak i badań oraz nauczania na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Fundacja zapewnia stypendium, które obejmuje: koszt podróży transatlantyckich, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe. Nie ma dodatku na rzecz małżonka lub dziecka. Stypendysta jest odpowiedzialny wyłącznie za wszystkie koszty towarzyszące. Stypendia wahają się od 7.650 $ do 30.500 $ , w zależności od czasu trwania wyjazdu stypendialnego i kategorii w jakiej zostaje przyznane stypendium. Nie ma ograniczeń związanych z kierunkiem studiów lub badań.

Stypendium obejmuje tylko obywateli polskich przebywających na stałe w Polsce . Wnioskodawcy muszą posiadać tytuł magistra nauk humanistycznych lub M.S. przed datą przyznania stypendium. Preferowani studenci studiów doktoranckich i post-doktoranckich. Obowiązkowe jest również zaświadczenie z miejsca pracy akademickiej.

Wnioskodawcy muszą posiadać silną znajomość języka angielskiego w celu komunikowania się i wykonywania projektów. Poziom znajomości języka angielskiego zostanie ustalona w trakcie rozmowy w Warszawie.

Więcej szczegółów na temat wymagań oraz samej aplikacji na stronie: www.thekf.org

Aplikację należy przesłać w dwóch egzemplarzach w Biurze Nowym Jorku oraz w siedzibie w Warszawie.

Składać aplikacje można zarówno w Biurze W Nowym Jorku jak i w siedzibie w Warszawie

Kontakt:

Biuro w Warszawie:

ul. Nowy Świat 4, pokój 118,

00-497 Warszawa

Tel / fax : (48) (22) 621-7067

Biuro w Nowym Jorku :

15 East 65 Ulicy w Nowym Jorku,

N.Y. 10065-6595

Telefon: (212) 734-2130 / Fax : (212) 628-4552