VISEGRAD FUND – SCHOLARSHIPS

VISEGRAD FOR ARTS

♦ Visual & Sound Arts

Termin składania aplikacji: 10 września 2017

 

Trzy miesięczny pobyt w ramach program stworzony został w celu wsparcia artystów w poniższych dyscyplinach:

- Visual Arts (including performance art, textile art and architecture),

- Design (fashion, costume, jewellery, ceramics and furniture design, visual communication),

- Music/Sound (interpretation, sound installation, sound performance, composition),

- Video/Film/New Media/Mixed Media (including video installation).

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Stypendysta otrzymuje 750 EUR/miesiąc. Instytucja przyjmująca również otrzymuje 750 EUR/miesiąc na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem stypendysty.  Całkowity koszt organizacji stypendium to max. 4500 EUR.

 

JAK APLIKOWAĆ?

Wymagane dokumenty:

- kopia dokumentu tożsamości kandydata,

- portfolio kandydata,

- oficjalny list akceptacyjny od instytucji przyjmującej (oryginał zawierający dane kandydata, tytuł projektu, planowaną datę realizacji projektu).

- dokumenty identyfikacyjne instytucji przyjmującej: dane osoby reprezentującej, adres instytucji, numer identyfikacyjny (np. nr podatkowy), dokument nie może być starszy niż 3 miesiące. 

Aplikację zawierająca wszystkie powyższe dokumenty należy zarejestrować on-line pod adresem: http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f,  

oraz przesłać listownie do siedziby Funduszu Wyszehradzkiego:

International Visegrad Fund

Kráľovské údolie 8

811 02 Bratislava

Slovak Republic

 

Wszystkie dokumenty należy sporządzić w j. angielskim.

· Więcej : http://visegradfund.org/residencies/visual-sound-arts.

 

♦ Visegrad Literary Residency Program

Termin składania aplikacji: 31 stycznia 2017

 Program ustanowiony w 2012 roku skierowany jest do pisarzy, poetów, eseistów, publicystów dziennikarzy oraz krytyków i tłumaczy literatury z krajów V4.

Partnerami programu z poszczególnych krajów są: Literarne informacne centrum (Bratysława), Institut umeni (Praga), Petofi Irodalmi Muzeum (Budapeszt) oraz Willa Decjusza (Kraków).

Długość projektu: od  6 tygodni do 3 miesięcy.

Projekt realizowany jest w każdej z instytucji partnerskiej, możliwy w dwóch sesjach:

·         1 maja – 12 czerwca – Compact Spring Edition,

·         1 września – 30 listopada – Regular Autumn Edition

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Jednorazowe stypendium w sesji wiosennej (Compact Spring Edition) wynosi 1125 EUR. W sesji jesiennej (Regular Autumn Edition) to 2250 EUR.

 

JAK APLIKOWAĆ?

Aplikację on-line należy złożyć u partnera projektu – Willi Decjusza. Link formularza znajduje się pod tym adresem: http://visegradapplicationform.villa.org.pl/users/sign_in.