PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+ KA107 – WYJAZDY DYDAKTYCZNE

Każdy z Państwa może mieć swój udział w rozszerzeniu listy uczelni  współpracujących z naszą Uczelnią w ramach programu Erasmus+KA107 poprzez zaproponowanie włączenia do istniejącej już listy umowy ze znaną i/lub zaprzyjaźnioną z Państwem uczelnią zagraniczną.

ROK AKADEMICKI 2017/2018

Prosimy o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów: 
Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów 2017/2018- KA107

Dokumenty („Formularz zgłoszenia kandydata„) należy składać w dniach 23 października – 10 listopada 2017 r., do godz. 14:00 w Biurze Współpracy Międzynarodowej (pok. 174).

Pytania prosimy kierować do Pana Łukasza Pieczonka, pok. 174, tel: 12 662 60 44, e-mail: lukasz.pieczonka@up.krakow.pl

Ważne!

Zasady rekrutacji skierowane są do jednostek Uczelni, które wskazane zostały na dwustronnych umowach z partnerami. Tylko pracownicy wskazanych jednostek są uprawnieni do wyjazdu do danej jednostki partnerskiej.
W roku akademickim 2017/2018 podział jednostek wygląda następująco:

A) Beit Berl College, Izrael – Wydział Sztuki, Wydział Filologiczny, Instytut Historii i Archiwistyki.
B) Levinsky College, Izrael – Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiczny.
C) Uniwersytet w Belgradzie, Serbia – Wydział Pedagogiczny, Wydział Filologiczny.
D) Uniwersytet im. Yanki Kupały w Grodnie, Białoruś – Instytut Informatyki.

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz zgłoszenia kandydata

2. Mobility-Agreement-Staff-Mobility-For-Teaching

3 .Wniosek_wyjazdowy-ERASMUS+

4. Zal.IV-2017-KA107-Wysokość stawek