PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+ KA107-WYJAZDY SZKOLENIOWE

Rok akademicki 2017/2018 

Wyjazdy szkoleniowe skierowane są do pracowników administracyjnych UP, którzy w swojej pracy zawodowej przyczyniają się do umiędzynarodowienia Uczelni oraz mają realny wpływ na współpracę z ośrodkami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+ lub innych projektów międzynarodowych. 

Prosimy o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów: 
UP- Procedura Kwalifikacji i Organizacji STT 2017 2018 _erasmus- 18.10.2017

Dokumenty (Zgłoszenie-Kandydata-STT-2017-2018 i Staff-Mobility-Agreement_training_)
należy składać w dniach 13 listopada – 24 listopada 2017 r., do godz. 14:00 w Biurze Współpracy Międzynarodowej (pok. 174).

Pytania prosimy kierować do Pana Łukasza Pieczonka, pok. 174, tel: 12 662 60 44, e-mail: lukasz.pieczonka@up.krakow.pl

Ważne!

Instytucje do których można ubiegać sie o wyjazd szkoleniowy (STT) w edycji 2017/2018:

Beit Berl College, Izrael 
Levinsky College, Izrael 
Uniwersytet w Belgradzie, Serbia
Uniwersytet im. Yanki Kupały w Grodnie, Białoruś

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie-Kandydata-STT-2017-2018

Staff-Mobility-Agreement_training_

UP- Procedura Kwalifikacji i Organizacji STT 2017 2018 _erasmus- 18.10.2017

Wniosek_wyjazdowy-ERASMUS+