PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+ WYJAZDY DYDAKTYCZNE

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych odgrywają znaczącą rolę w budowaniu wymiaru europejskiego na uczelniach europejskich. Podejmując wyzwanie prowadzenia zajęć dla studentów na zagranicznych uczelniach partnerskich mają Państwo swój własny udział w tym procesie. Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ umożliwiają zapoznanie się z innymi metodami nauczania i uczenia się, oraz innymi strukturami organizacji uczelni. Są także okazją do sprawdzenia i rozwijania własnych umiejętności nauczania w języku obcym. Doświadczenie zdobyte w czasie pobytu na uczelni partnerskiej może zaowocować wprowadzeniem nowych europejskich rozwiązań do zajęć prowadzonych przez Państwa na naszej Uczelni. Ponadto otwiera ono możliwości nawiązywania nowych kontaktów, podejmowania wspólnych działań oraz tworzenia projektów wielostronnych.

Wykłady kadry zagranicznej stwarzają również możliwość skorzystania z fachowej wiedzy i kwalifikacji zagranicznej kadry akademickiej tym studentom, którzy sami nie uczestniczą w wymianie poprzez wyjazdy stypendialne.

Zajęcia prowadzone dla studentów uczelni zagranicznej mogą mieć różny charakter: zarówno zajęcia obowiązkowe, ściśle związane z programem studiów uczelni partnerskiej, jak i zajęcia dodatkowe, uzupełniające. Mogą one też przybrać różne formy: wykłady, warsztaty, seminaria, dyskusje itp. Istotne jest, aby bez względu na formę i charakter zajęć odbyło się co najmniej osiem (8) „godzin kontaktowych” ze studentami.

Granty wypłacane wykładowcom wyjeżdżającym do uczelni partnerskich z założenia nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z wyjazdem lecz są ich częściowym dofinansowaniem.

Każdy z Państwa może mieć swój udział w rozszerzeniu listy zagranicznych uczelni partnerskich współpracujących z naszą Uczelnią w ramach programu Erasmus+ poprzez zaproponowanie włączenia do istniejącej już listy umowy ze znaną i/lub zaprzyjaźnioną z Państwem uczelnią zagraniczną.

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW 2017/2018

 

DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Zgłoszenie kandydata 

Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching

wniosek wyjazdowy w ramach ERASMUS+

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. zasadami, ponieważ m.in. uległ zmianie sposób finansowania.

W roku akademickim 2017/2018 nie będzie finansowany ryczałt na podróż.

Potwierdzenie pobytu / odbycia zajęć powinno być sporządzone na papierze firmowym strony go wystawiającej, czyli instytucji przyjmującej.

PRZYDATNE STRONY

Kalkulator odległości

Erasmus+ przewodnik po programie

 


 

Archiwum

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW 2016/2017

Zgłoszenie kandydata 

Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement 2016/2017

 

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW 2015/2016

DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

Zgłoszenie Kandydata na wyjazd zagraniczny 2015/2016

Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement 2015/2016

 

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW 2014/2015

ANEKS do dok. Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów 2014_2015 z dnia 27 grudnia 2014 roku.

Wyjaśnienia MNiSW w sprawie opodatkowania stypendium z programu Erasmus+ pracowników

DOKUMENTY NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

Wniosek wyjazdowy w ramach ERASMUS+
Zgłoszenie Kandydata na wyjazd zagraniczny 2014/2015
Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement 2014/2015
Kody dziedzin