PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+ WYJAZDY SZKOLENIOWE

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych w roku akademickim 2016 2017

Kryteria Kwalifikacji, Organizacji oraz Zasady Finansowania Wyjazdów 2016 2017

Wyjazdy realizowane do instytucji zagranicznych (np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztacie z elementami szkolenia, wizyta typu „work shadowing”). Szkolenie powinno być ściśle związane z obejmowanym stanowiskiem pracy i zakresem obowiązków służbowych na Uniwersytecie Pedagogicznym (UP).

Przed wyjazdem:

               – Zgłoszenie wyjazdu w ramach Erasmus STT  doc

               – Staff Mobility for Training Agreement  doc  - Indywidualny Program Szkolenia, zawierający zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika

Decyzję o zakwalifikowaniu na wyjazd podejmuje Komisja Kwalifikacyjna, w skład której wchodzą Prorektor ds. Rozwoju, Uczelniany Koordynator Programu Erasmus + oraz Kanclerz UP. Komisja podejmuje decyzję na podstawie kryteriów zamieszczonych w  Zasadach kwalifikacji i realizacji wyjazdów w roku akademickim 2016 2017.

Podstawa rozliczenia wyjazdu:

Zasady finansowania wyjazdów (STT)

Pracownik otrzymuje stypendium ufundowane przez Komisję Europejską obliczone z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych oraz wytycznych dotyczących wysokości stypendium Erasmus+ w zależności od grupy, do której należy kraj, w którym znajduje się jednostka przyjmująca.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w “Przewodniku programu Erasmus+” polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro

Grupa 1. – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2. – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3. – Hiszpania, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

100

Grupa 4. – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

Wyjazdy w ramach Erasmus  STT w roku akademickim 2016/17 musi być  zrealizowany i następnie rozliczony  w okresie od  1.06.2016 do 30.09.2017 r.

 
Dokumenty na rok akademicki 2016 2017
 
Kryteria Kwalifikacji, Organizacji oraz Zasady Finansowania Wyjazdów pdf
 
Zgłoszenie STT  doc

Indywidualny Program Szkolenia (Staff Mobility for Training Agreement) doc

Confirmation doc

Kalkulator odległości

Erasmus+ przewodnik po programie

Przypominamy, że w ramach jednego z projektów dofinansowanego z budżetu programu „Erasmus+” powstała platforma ofert szkoleniowych dla pracowników uczelni (w szczególności pracowników administracyjnych). Wszystkie uczelnie organizujące inicjatywy typu „Staff training weeks” są proszone o zamieszczanie ofert na tej platformie  http://staffmobility.eu/  Staff Training 

European Association of Erasmus Coordinators (EAEC) database

 

 ERASMUS dla bibliotekarzy