PRZYJAZDY i WYJAZDY PRACOWNIKÓW

ERASMUS+KA103-WYJAZDY SZKOLENIOWE

Rekrutacja na wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych w roku akademickim 2018 2019

Na stronie  https://intranet.up.krakow.pl/Prorektor_DS_Rozwoju/Shared%20Documents/Zarządzenia/2018/ZPrR-2018004.pdf  zostało zamieszczone Zarządzenie Nr RR/Z.0201-4/2018 Prorektora ds. Rozwoju w sprawie: Procedury i kryteriów kwalifikacji, organizacji oraz zasad finansowania wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  STA oraz wyjazdów pracowników administracyjnych w celach szkoleniowych STT programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

Zainteresowani pracownicy UP zobowiązani są do złożenia w Biurze Współpracy Międzynarodowej (pok. 173) w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja br. wypełniony i zatwierdzony przez przełożonego Formularz Zgłoszeniowy oraz zatwierdzony przez stronę przyjmującą Indywidualny program szkolenia” (Staff Mobility for Training Agreement).

Procedura i kryteria kwalifikacji  pdf

Formularz Zgłoszeniowy doc

Indywidualny program szkolenia doc

 

 

Dokumenty na wyjazdy w roku akademickim 2017 2018

Mobility Agreement Staff Mobility For Training doc

Wniosek wyjazdowy doc

Zgłoszenie kandydata doc

Procedura i kryteria kwalifikacji pdf

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są na 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem złożyć Wniosek wyjazdowy zatwierdzony przez Dyrektora/Kierownika Jednostki.  Podstawą do rozliczenia wyjazdu będzie dostarczenie potwierdzenia o odbytym szkoleniu oraz uzupełnienie ankiety w systemie Mobility Tool.

W roku akademickim 2017 2018 nie będzie finansowany ryczałt na podróż.

Przypominamy, że w ramach jednego z projektów dofinansowanego z budżetu programu „Erasmus+” powstała platforma ofert szkoleniowych dla pracowników uczelni (w szczególności pracowników administracyjnych). Wszystkie uczelnie organizujące inicjatywy typu „Staff training weeks” są proszone o zamieszczanie ofert na tej platformie  http://staffmobility.eu/  Staff Training 

European Association of Erasmus Coordinators (EAEC) database